Elementy nie sensoryczne

  • Zadaj pytanie
  • Pobierz
  • Planowanie systemu
  • Ceny
  • Gwarancja
Elementy nie sensoryczne (NON-SE) przeznaczone do: podłączenia jednostki centralnej TRIBO-S z elementem sensorycznym; przejdź przez bramkę lub pomieszczenie umiejscowione w linii z ogrodzeniem; ustal specjalną strefę wykrywania dla systemu TRIBO-S w celu zintegrowania go z systemem CCTV.
1.Cel
Element nie sensoryczny jest częścią systemu do ochrony obwodowej TRIBO-S i nie jest wrażliwy na zniekształcenie (deformacje) lub wibracje. Służy on do przesyłania sygnałów między jednostką centralną TRIBO-S a elementem sensorycznym lub łączy się SE-86 z SE-86 za pomocą tulei połączeniowych.
 
2.Główne informacje
Maksymalna długość nie sensorycznego elementu jednostki centralnej TRIBO-S to 300 metrów, można ją zamienić z SE-86 na NON-SE na SE-86. Izolacja elementów nie sensorycznych jest odporna na zmienne warunki pogodowe, dlatego element musi być zabezpieczony plastikową rurą falistą po zamontowaniu na ogrodzeniu lub pod ziemią. 


3. Instalowanie elementu nie sensorycznego
Instalacja urządzenia TRIBO-S w pobliżu ogrodzenia.

Jest to wariant, w którym jednostka TRIBO-S jest instalowana w pobliżu ogrodzenia (w strefie bezpieczeństwa) w bliskiej odległości od elementu sensorycznego.
W tym wariancie z pomocą jednej jednostki TRIBO-S możemy chronić do 600 metrów ogrodzenia. Maksymalna długość elementu sensorycznego i nie sensorycznego dla jednej strefy wykrywania 300 metrów dla obu elementów sensorycznego SE-86 i nie sensorycznego NON-SE.


 
Tribo-M processing unit instalaton near the fenceWymagania dla systemu TRIBO-S "jedna strefa wykrywania do 50 metrów" do integracji z systemem CCTV.

Jest to wariant, w którym istnieje wymóg, aby system TRIBO-S alarmował w różnych strefach detekcji. Strefa wykrywania może wynosić od 1 metra do 300 metrów. Poniżej zaprezentowany jest rysunek, w którym wymogiem jest alarm w strefie detekcyjnej 50m. 2 linie elementu sensorycznego to standard dla ogrodzenia o wysokości 2 metrów. 
 
TRIBO-M system one detection zone up to 50 meters
Jest to wariant, w którym w strefie wykrywania znajdują się bramy i budynki.

Za pomocą tulei połączeniowych i elementów nie sensorycznych możemy rozmieścić nie sensoryczne przerwy w strefie detekcji. W tym przypadku używamy tulei połączeniowych do połączenia SE-86 z NON-SE. Używając rury ochronnej ułóż element NON-SE pod drogą wjazdu i za pomocą tulei łączącej rozmieść NON-SE z SE-86 na ogrodzeniu. Tak więc ta sama strefa wykrywania pozostaje taka sama przed bramą i za nią. Do zabezpieczenia bramy oferujemy FMC 10 (50) lub FMC 24 (50).

Non sensitive element pass gates and buildings
  • Zadaj pytanie